Sajt izrađen u okviru projekta "Jačanje međugeneracijske solidarnosti". Projekat je sufinansiran od strane vlada Češke, Mađarske, Poljske i Slovačke kroz Višegrad grant Međunarodnog Višegrad fonda. Misija fonda je unapređenje ideja za održivu regionalnu saradnju u Centralnoj Evropi.

Publikacije

Međugeneracijska solidarnost

Analiza debata – međugeneracijskih dijaloga sa projekta “Osnaživanje međugeneracijskih veza” 

Zaključci i preporuke

Autori: Tatjana Prijić i Vladimir Jovanović

Izdavač: Centar za podršku i inkluziju Help net

Podrška: Međunarodni Višegrad fond

Godina: 2022.

„Međugeneracijska solidarnost za sve generacije“

Autori: Nataša Todorović, Brankica Janković i Milutin Vračević

Izdavač: Centar za podršku i inkluziju Help net

Podrška: Međunarodni Višegrad fond

Godina: 2021.

“Kako unaprediti međugeneracijski dijalog u Srbiji”

Autori: Tatjana Prijić i Vladimir Jovanović 

Izdavač: Centar za podršku i inkluziju Help net

Podrška: Međunarodni Višegrad fond

Godina: 2019.

“Međugeneracijska saradnja za početnike”

Autori:  Nataša Todorović i Milutin Vračević

Izdavač: Centar za odgovornu akciju

Podrška: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku

Godina: 2019.

“Starenje i međugeneracijska solidarnost u institucionalnom smeštaju”

Autori:  Nataša Todorović, Milutin Vračević, Dejana Stanisavljević i Nataša Milić

Izdavač: Centar za odgovornu akciju

Podrška: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku

Godina: 2019.

„Međugeneracijska razmena u Republici Srbiji”

Autori: Milutin Vračević, Nataša Todorović,  Gradimir Zajić i Lidija Kuzmanov

Izdavač: Crveni krst Srbije

Podrška: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku

Godina: 2019.

„Međugeneracijska solidarnost između porodice i države“

Autori: Nataša Todorović, Milutin Vračević, Dejana Stanisavljević i Nataša Milić

Izdavač: Crveni krst Srbije

Podrška: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku

Godina: 2019.

Centar za podršku i inkluziju Help net

Adresa: Vojvode Milenka 37, 11000 Beograd

Tel: +381 11 36 11 844

e-mail: info@medjugeneracijskasolidarnost.rs

Web: http://helpnet.rs/