Sajt izrađen u okviru projekta „Jačanje međugeneracijske solidarnosti“. Projekat je sufinansiran od strane vlada Češke, Mađarske, Poljske i Slovačke kroz Višegrad grant Međunarodnog Višegrad fonda. Misija fonda je unapređenje ideja za održivu regionalnu saradnju u Centralnoj Evropi.

Aktuelnosti

Međugeneracijska solidarnost

12.11.2021.

Održana obuka „Razumeti demenciju“ u okviru projekta koji podržava Višegrad fond – Help Net ima ulogu partnera

 

Evropsko udruženje za teritorijalnu saradnju TRITIA z o.o. realizuje projekat pod nazivom “V4 for the development of Common Social Europe” a Centar za podršku i inkluziju Help Net je partnerska organizacija, zajedno sa još nekoliko organizacija. Ovaj projekat se sprovodi uz finansijsku podršku Međunarodnog Višegrad fonda.

U sklopu ovog projekta, nedavno je održana aktivnost u kojoj je učestvovao Help Net. Naime, 12. novembra 2021. godine realizovana je online obuka (putem Zoom platforme) pod nazivom “Razumeti demenciju” u organizaciji Evropskog udruženja za teritorijalnu saradnju TRITIA z o.o., a obuku je vodila Marlena Mejer, diplomirani gerontolog, diplomirani Montesori nastavniк, prvi licencirani edukator programa Positive Approach to Care TM (PAC) TEEPA SNOW.

Obuka je bila namenjena zaposlenima u institucijama u sistemu socijalne zaštite, centrima za socijalni rad, ustanovama socijalne zaštite, domovima za stare, pružaocima usluga socijalne zaštite, osobe koje se brinu o starijim licima i porodice bolesnih osoba. Help Net je imao zadatak da regrutuje učesnike/ce iz Srbije za ovu obuku. Učesnici su se prijavljivali putem online formulara a odaziv je bio izuzetan. Obuka je bila sadržajna i jasna, a učesnici/ce su bili u velikoj meri zadovoljni onim što su dobili na obuci – pored sticanja znanja i unapređenja veština, uspostavilo se i socijalno umrežavanje. Obuka je prijavljena Komori socijalne zaštite i nosila je 5 bodova.

U nastupajućem periodu preostaju još tri obuke na temu “Veštine komunikacije sa korisnicima usluge Pomoć u kući – starijim osobama i odraslim osobama sa invaliditetom”, kada će Help Net angažovati edukatore za ovu obuku, a partnerske organizacije će biti odgovorne za regrutaciju učesnika/ca.

Datum: 09.08.2021.

Tekst o projektu „Jačanje međugeneracijske solodarnosti“ u julskom Glasu Centara

U julskom broju Glasa Centara – informativnom biletenu Asocijacije centara za socijalni rad Srbije, nalazi se tekst koji  se odnose na aktivnosti Centra za podršku i inkluziju Help Net.

Naime, na 45. strani je tekst o projektu “Jačanje međugeneracijske solidarnosti”, koji je realizovao Help Net uz podršku Međunarodnog Višegrad fonda. Tekst možete pročitati u celosti na linku OVDE.

             Datum: 27.05.2021.

Završna konferencija projekta „Jačanje međugeneracijske solidarnosti“

U utorak, 25. maja. 2021. godine u prostorijama Crvenog krsta Srbije, u Beogradu, održana je konferencija u okviru projekta »Jačanje međugeneracijske solidarnosti« koji sprovodi Centar za podršku i inkluziju Help net iz Srbije u saradnji sa Crvenim krstom Srbije, Evropskom grupacijom za teritorijalnu saradnju TRITIA iz Poljske, Centrom za socijalne usluge Horelica iz Slovačke i organizacijom TRIANON iz Češke, a uz podršku Međunarodnog Višegrad fonda.

Panelisti i panelistkinje na konferenciji bili su:

  • Brankica Janković, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti,
  • Muamer Bačevac, predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine Republike Srbije;
  •  Dr Attila Pinter, ambasador Mađarske u Srbiji;
  • Prof. dr Dragan Radovanović, predsednik Crvenog krsta Srbije;
  •  Gordana Milovanović, predsednica udruženja Centar za podršku i inkluziju Help Net;
  • Nataša Todorović, psihološkinja i stručna saradnica Crvenog krsta Srbije i jedna od autorki publikacije.

Iskustva sa radionice „Kako napraviti kratkometražni film pametnim mobilnim  telefonom” podelili su predstavnica generacije starijih – gospođa Vladanka Miskin  i predstavnik generacije mladih – Miloš Todorović.

Konferencija je bila hibridnog karaktera u smislu da je deo učesnika bio prisutan  preko Zoom platforme, a deo u prostorijama Crvenog krsta.

Projekat ima za cilj podsticanje međusobne saradnje, razumevanja i suživota generacija radom na promeni odnosa među generacijama koristeći kreativni potencijal novih medija, odnosno traganjem za novim oblicima razmene znanja, veština i iskustava kao i podele odgovornosti.

**** Snimak sa konferencije možete pogledati OVDE

**** Kratkometražni film koji je premijerno prikazan na konferenciji možete pogledati OVDE

**** Fotografije sa konferencije možete pogledati OVDE

Datum: 26.03.2021.

Centar za podršku i inkluziju Help net učestvovao na događaju “Udobnost zajedništva – Korak ka međugeneracijskoj saradnji”

Centar  za podršku i inkluziju Help net je prisustvovao online događaju  “Udobnost zajedništva – Korak ka međugeneracijskoj saradnji” 25. marta 2021. godine koji je organizovao Omladinski program Beogradskog centra za ljudska prava i kancelarija Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) u Srbiji.

Cilj događaja bila je razmena znanja i iskustva između različitih aktera na polju rada sa mladima i starijima kako bi se uspostavili novi modeli međugeneracijske saradnje. Događaj je otvorio diskusiju o načinima podsticanja solidarnosti u zajednici iz različitih perspektiva, prilikom čega su se otvorila mnoga pitanja iz oblasti međugeneracijske solidrnosti. Predstavnik Help net-a, Dražen Zacero je govorio o projektu koji Help net realizuje “Jačanje međugeneracijske solidarnosti”, ukazao na njegov značaj i rezultate, od kojih je jedan i ovaj sajt putem kojeg ova tema dobija na jačoj vidljivosti.

Ovo je jedan od događaja na kojem je Help net rado uzeo učešće i predstavio svoje aktivnosti u oblasti međugeneracijske saradnje i solidarnosti, a verujemo da će ih biti sve više.

Datum: 05.03.2021.

Anketa “Koliko smo solidarni prema drugim generacijama”

entar za podršku i inkluziju HELP Net je pripremio anketu – Koliko smo solidarni prema drugim generacijama i nalazi se na OVOM LINKU . Ovim putem vas pozivamo da popunjavanjem ankete doprinesete boljem razumevanju ove izazovne i inovativne teme kako stručnjacima, tako i građanima. Anketu možete podeliti sa svojim rođacima, prijateljima i drugim dragim osobama, različitih generacija.

Anketa je vrlo zanimljiva, anonimna i poverljiva.

Istraživanje je deo projekta »Jačanje međugeneracijske solidarnosti« koji sprovodi Centar za podršku i inkluziju Help net iz Srbije u saradnji sa Crvenim krstom Srbije, Evropskom grupacijom za teritorijalnu saradnju TRITIA iz Poljske, Centrom za socijalne usluge Horelica iz Slovačke i organizacijom TRIANON iz Češke, a uz podršku Međunarodnog Višegrad fonda.  Projekat ima za cilj podsticanje međusobne saradnje, razumevanja i suživota generacija radom na promeni odnosa među generacijama koristeći kreativni potencijal novih medija, odnosno traganjem za novim oblicima razmene znanja, veština i iskustava kao i podele odgovornosti.

Unapred smo veoma zahvalni na vašem učešću u ovom istraživanju.

 

Datum: 1.12.2020.

Radionica “Kako napraviti kratkometražni film pametnim mobilnim telefonom” 

realizovana u Srbiji i zemljama Višegrad grupe

 

U okviru projekta »Jačanje međugeneracijske solidarnosti«, koji sprovodi Centar za podršku i inkluziju Help uz podršku Višegrad fonda tokom novembra organizovane su radionice “Kako napraviti kratkometražni film pametnim mobilnim telefonom” u Srbiji, Slovačkoj, Poljskoj i Češkoj. 

Nakon radionice koju je Help net organizovao u Beogradu, usledile su radionice organizovane od strane partnera na projektu, najpre Evropske grupacije za teritorijalnu saradnju TRITIA u  Cieszyn-u Poljskoj, potom Centra za socijalne usluge Horelica u Čadci u Slovačkoj i TRIANON organizacije Českom Těšínu u Češkoj. 

Ove radionice okupile su mlade i starije istih interesovanja u cilju razmene znanja, iskustva i veština. Ovoga puta predmet zajedničkog interesovanja bila je filmska umetnost i novi mediji. Uzimajući u obzir okolnosti uzrokovane pandemijom korona virusa, radionice su organizovane ili online, ili uz poštovanje svih propisanih mera zaštite.

Veliki odziv i pozitivne reakcije učesnika ukazuju da je ovakav oblik povezivanja mladih i starijih poželjan i koristan i dopinosi unapređenju međugeneracijskog dijaloga.  A realizacijom radionica u četiri zemlje prikupljena su dragocena regionalna iskustva o korišćenju ovog mehanizma u poboljšanju međugeneracijskih odnosa.

Nakon radionica učesnici su bili podeljeni u mešovite grupe sa zadatkom da naprave svoj kratki film na slobodne teme. Najbolji materijali biće korišćeni u produkciji kratkometražnog filma i promo spotova za podizanje svesti o značaju međugeneracijske solidarnosti i razbijanje predrasuda o starijima/mladima. 

Kratkometražni film, kao i rezultati projekta biće predstavljeni stručnoj i najširoj javnosti u maju 2021. godine u okviru sveobuhvatne medijske kampanje za unapređenje međugeneracijskog dijaloga i promociju projekta i njegovih rezultata u Srbiji i zemljama Višegrad grupe.


O osnovu za kreiranje novih i reformu postojećih javnih politika u ovoj oblasti.

Datum: 10.11.2020.

Održana radionica “Kako napraviti kratkometražni film pametnim mobilnim telefonom”

 

Centar za podršku i inkluziju Help net u saradnji sa Crvenim krstom Srbije, a uz podršku Višegrad fonda sprovodi projekat  »Jačanje međugeneracijske solidarnosti« koji ima za cilj podsticanje međusobne saradnje, razumevanja i suživota generacija. Projekat je internacionalnog karaktera, sprovodi se u partnerstvu sa Evropskom grupacijom za teritorijalnu saradnju TRITIA iz Poljske, Centrom za socijalne usluge Horelica iz Slovačke kao i organizacijom TRIANON iz Češke. 

U nizu aktivnosti u okviru projekta u Crvenom krstu Srbije u Beogradu održana je radionica za mlade i starije “Kako napraviti kratkometražni film pametnim mobilnim telefonom”. Mladi i stariji su imali priliku da zajednički  istraže širok spektar kreativnih i umetničkih mogućnosti koje nudi savremeni digitalni svet, odnosno mogućnosti za kreativno izražavanje. Ovom radionicom ne samo da su se približene različite generacije, već je podstaknuta i njihova umetnička strana i poboljšane njihove digitalne kompetencije. Radionice na istu temu biće održane i u  zemljama partnera na projektu, Poljskoj (Cieszyn), Slovačkoj (Čadca) i Češkoj (Česky Těšín). Nakon radionica učesnici će biti podeljeni u mešovite grupe sa zadatkom da naprave svoj kratki film na slobodne teme. Najbolji materijali biće korišćeni u produkciji kratkometražnog filma i promo spotova za podizanje svesti o značaju međugeneracijske solidarnosti i razbijanje predrasuda o starijima/mladima. 

Jačanje međugeneracijske solidarnosti postiže se radom na promeni odnosa među generacijama, traganjem za novim oblicima razmene znanja, veština i iskustava kao i podele odgovornosti. Ovaj projekat daje takvu priliku, na inovativan i sveobuhvatan način dopire do svojih ciljnih grupa, mladih i starijih. Projekat zbližava generacije koristeći kreativni potencijal novih medija i filmske umetnosti. Realizacijom projektnih aktivnosti u četiri zemlje biće prikupljena dragocena regionalna iskustva o korišćenju ovog mehanizma u poboljšanju međugeneracijskih odnosa.

Kratkometražni film, kao i rezultati projekta biće predstavljeni stručnoj i najširoj javnosti u maju 2021. godine. Film i promo spotovi biće korišćeni u okviru sveobuhvatne medijske kampanje za unapređenje međugeneracijskog dijaloga i promociju projekta i njegovih rezultata u Srbiji i zemljama Višegrad grupe.

 Datum: 10.10.2019.god

Održana konferencija povodom prezentacije rezultata na projektu

„Unapređenje međugeneracijskog dijaloga“

 

U Svečanoj sali Crvenog Krsta Srbije održana je konferencija povodom prezentacije rezultata projekta „Unapređenje Međugeneracijskog dijaloga“, koji je Centar za podršku i inkluziju Help net sproveo u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, nevladinom organizacijom „90 decibela“ iz Mađarske, „Evropskom grupacijom za teritorijalnu saradnju TRITIA“ iz Poljske, kao i lokalnom samoupravom„Valašské Meziříčí“ iz Češke, a uz podršku Međunarodnog Višegrad Fonda. 

Pored prezentacije sveobuhvatanog izveštaja sa rezultatima projekta, stručnoj i najširoj javnosti premijerno je prikazan i kratkometražni film o projektu „Međugeneracijski dijalog“, produciran u cilju podizanja svesti o značaju međugeneracijske solidarnosti. 

U okviru projekta organizovano je 10 debata na temu „Ima li međugeneracijske solidarnosti?“ u 10 gradova Srbije (Beograd, Mladenovac, Pančevo, Lučani, Kraljevo, Čačak, Gornji Milanovac, Smederevo, Knić, Kragujevac). Učesnici debata bili su mladi od 15-30 godina starosti, predstavnici srednje generacije i lica starija od 65 godina. Cilj ovih debata bio je otvoren razgovor o odnosu između mladih i starijih, razmena stavova o poželjnim odnosno nepoželjnim obrascima ponašanja, kao i predloga za unapređenje međugeneracijskog dijaloga. 

U cilju razbijanja predrasuda i sterotipa o starenju, podizanja svesti o značaju međugeneracijskog dijaloga i povezivanja različitih generacija po osnovu interesovanja, u istim gradovima održana je i pozorišna predstava pod nazivom „Izvinite, koliko imate godina?“ u izvođenju „Pozorišta Pan Teatar“ iz Beograda  

Projekat je zagovarao unapređenje ljudskih i građanska prava, vršeći sistemski uticaj na nadležne institucije. Rezultati projekata sumirani u 10 tačaka uvršćeni su u opšte preporuke za suzbijanje diskriminacije i unapređenje ravnopravnosti u okviru Redovnog godišnjeg izveštaja za 2019.godinu, koji Poverenik za zaštitu ravnopravnosti podnosi Narodnoj skupštini, kao osnovu za kreiranje novih i reformu postojećih javnih politika u ovoj oblasti.

Centar za podršku i inkluziju Help net

Adresa: Vojvode Milenka 37, 11000 Beograd

Tel: +381 11 36 11 844

e-mail: info@medjugeneracijskasolidarnost.rs

Web: http://helpnet.rs/